Shri Krishna Mandir Utrecht
Pratumplaats (naast nr. 1 )
3454 NA Leidsche Rijn-Utrecht

Vorderingen

2010-2012
Een groep Hindoe gelovigen uit Utrecht (kerngroep), die al langer op zoek is naar een gebedshuis voor Sanatan Dharm aanhangers, vergadert regelmatig en maakt plannen ( ideeën, visie, doelen) voor de bouw van een Hindoe Mandir in de regio Utrecht.

 

17-01-2012
Gemeente Utrecht ( Projectbureau Leidsche Rijn) maakt op een informatieavond in Vleuten de plannen voor de verkoop van twee kavels in de wijk Hoge Woerd in Leidsche Rijn bekend. Deze kavels zijn bestemd voor het ontwikkelen van religieuze voorzieningen. Er vindt een selectie plaats volgens een aantal criteria.

 

30-03-2012
In de vergadering wordt uit verschillende namen unaniem gekozen voor de naam Shri Krishna Mandir Utrecht.

 

16-04-2012
Ing. Sunil Thakoer en Ir. Van Hung Ha van BT- Architecten bureau werken de ideeën uit en verzorgen de tekeningen van Shri Krishna Mandir Utrecht. Stichting Trishul i.o. dient een uitgebreid plan met visie, doelen, activiteiten en uitgewerkte schetsen van de mandir bij de Gemeente in.

 

05-06-2012
Gemeente Utrecht maakt bekend dat Stichting Trishul met haar plannen geselecteerd is voor kavel A voor de bouw van de Shri Krishna Mandir. De kavel is 1346 m2 groot en kost € 248.606 excl. btw. De grond wordt in erfpacht uitgegeven en wordt voor eeuwigdurend afgekocht.

 

15-03-2013
Stichting Trishul wordt Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul en wordt statutair door notaris Mr. Rajesh S. Gopising uit Hoofddorp opgericht. De stichting schrijft zich in bij de Kamer Van Koophandel in Utrecht.

 

19-03-2013
De verkoopovereenkomst voor kavel A van 1346 m2 aan de Pratumplaats in de wijk Hoge Woerd in Leidsche Rijn wordt door Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul ondertekend.

 

25-04-2013
De kerngroep van Stichting Shri Sanatan Dharm Trishul betaalt een borgsom van € 24.860,- aan de afdeling Grondzaken van Gemeente Utrecht.

 

05-05-2013
De eerste informatiebijeenkomst voor sympathisanten is heel enthousiast ontvangen. De aanwezigen waren erg onder de indruk en spraken lof uit over het bereikte resultaat; de overeenkomst voor de kavel is ondertekend en de ontwerptekeningen zijn door de Gemeente goedgekeurd.

 

25-05- 2013
Eerste formele informatie bijeenkomst wordt in de wijk Hoge Woerd gehouden. Deze is bedoeld om de wijkbewoners op de hoogte te stellen van de komst van in totaal drie nieuwe gebedshuizen (moskee, kerk en tempel). Hieraan werkt Gemeente Utrecht mee.

 

PLANNING
De goedkeuring van het definitieve ontwerp en goedkeuring door de Gemeente (College, Welstand, omgevingsvergunning) zijn reeds in gang gezet. De komende maanden zal de kerngroep verschillende informatiebijeenkomsten organiseren om een en ander bekend te maken. We gaan op zoek naar donateurs en mensen die ons op verschillende manieren kunnen steunen. We houden U en geïnteresseerden via de website de op de hoogte.