Shri Krishna Mandir Utrecht
Pratumplaats (naast nr. 1 )
3454 NA Leidsche Rijn-Utrecht

Samenstelling bestuur

Rob Rabinderkoemer Ramcharan, 54 jaar

 

Functie binnen de Mandir: Voorzitter

 

In het dagelijks leven ben ik reeds 20 jaar werkzaam als huisarts in de wijk Overvecht in Utrecht. In onze praktijk leiden we co-assistenten op en begeleiden we artsen in opleiding tot huisarts. Tevens ben ik veel betrokken bij scholing, zoals gezond eten en leven. En allerlei andere gezondheidsvoorlichting met name aan ouderen.

 

Ruim 10 jaar maak ik mij sterk voor de Shri Krishna Mandir Utrecht en(als onderdeel hiervan) het realiseren van de bouw van een mandir.

 

Mijn beweegredenen zijn dat we veel uit het mooie gedachtegoed van het Hindoeïsme kunnen halen en kunnen overdragen(ook aan andersdenkenden) om het samenleven in de maatschappij te verbeteren en om een beter welzijn te realiseren. De afgelopen 20 jaar heb ik vanuit mijn werk als huisarts ervaren dat met de wetenschap niet alles te genezen valt. De mens als onderdeel van de natuur heeft veel capaciteiten om zichzelf van bepaalde ziektes te genezen en te voorkomen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de kracht van het samenkomen(satsangs) en rust die je met name in een mandir kan vinden, ons gelukkiger kunnen maken en een positieve bijdrage aan onze gezondheid kunnen leveren.

 

Ronald Krishnarain Kalka, 67 jaar

 

Functie binnen de Mandir: Penningmeester

 

In het dagelijks leven ben ik gepensioneerd en zeer maatschappelijk betrokken in de Utrechtse samenleving. Sedert 1976 ben ik voorzitter van vrijwilligersorganisatie ASHA; een organisatie ter bevordering van participatie en verbinding van ouderen en jongeren in de samenleving.

 

Echter, voor mij ligt de focus niet alleen op de Hindoestaanse doelgroep; ik wil mij juist ook sterk maken voor een verbinding tussen álle inwoners uit Utrecht. Elkaar leren kennen is de sleutel hiertoe. Verder ben ik voorzitter van sport- en voetbalvereniging Kismet.

 

Ik heb ervoor gekozen mij in te zetten voor de Shri Krishna Mandir, omdat ik een Mandir zie als een plek waar eenieder zich thuis kan voelen, kan mediteren en bidden. De mandir biedt een mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Ook is de mandir voor ouderen een mogelijkheid om zich tussen de mensen te bevinden en hiermee eenzaamheid tegen te gaan.

 

Rajinderkoemar Ramcharan, 56 jaar

 

Functie binnen de Mandir: Lid Raad van Toezicht

 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Projectleider regio Midden bij Stichting Lezen en Schrijven. Mijn taak is om, met partners in gemeenten, ervoor te zorgen dat mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen worden ondersteund door middel van cursussen.

 

Hiervoor ben ik zowel de contactpersoon voor gemeenten als voor professionele instellingen. Hiernaast ben ik als vrijwilliger actief in stad Utrecht in de vorm van:

–        Secretaris stichting ASHA;

–        Voorzitter werkgroep Werk van programma Utrecht Zijn We Samen;

–        Lid van netwerkorganisatie Bondgenoten Politie Utrecht;

–        Secretaris stichting Federatie Shri Sanatan Dharma Nederland;

–        Lid Hindoescholen Nederland

 

In 2017 ben ik middels een lintje benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Shri Krishna Mandir Utrecht trekt mij aan, omdat ik vind dat Utrecht een Mandir nodig heeft om mensen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van het Hindoeïsme. Het Hindoeïsme biedt als oudste wereldgodsdienst een rijke bron van kennis en rust voor mensen.

 

Zowel in vreugdevolle als in moeilijke tijden kunnen mensen geestelijke begeleiding gebruiken. En dat kan vanuit een centrale plek, een Mandir. Ik ga mij daarom inzetten voor een Mandir die open staat voor eenieder.